EHLİYET VE LİYAKAT

Devlet yönetiminde, siyasi partilerin teşkilatlanmasında,tüm kamu kuruluşlarının ve sivil toplum kuruluşlarının sahici yapılandırılmasında yönetim ilkelerinin olmazsa olmazı;
katılımcı,şeffaf kurallara göre hareket eden,
EHLİYET VE LİYAKATİ esas alan anlayışın partimiz proğramında önemle vurgulandığı malumlarınızdır.

Mevcut Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminde kuralların,ilkelerin yerini keyfilik almıştır.
Tek merkezden yönetimin şekillendirdiği biat etme ve sadakat kültürü, ehliyet ve liyakat yerine nepotizm yeralmış, kurumlar yapısal ve kültürel olarak ciddi tahribata maruz kalmışlardır.

İyi bir yönetişimde aşağıdaki kuralların
gözardı edilmemesi gerektiği kanaatı yaygın bir tesbittir.

Kamuda veya Siyasette:

-Yanlış insan, yanlış yer:
GERİLEMEYE NEDEN OLUR.

-Yanlış insan, doğru yer:
HÜSRANA YOL AÇAR.

-Doğru insan, yanlış yer:
ŞAŞKINLİK YARATIR.

-Doğru insan, doğru yer:
İLERLEMEDİR.

-Doğru insanlar,doğru yerler:
İLERLEMEDİR,
ÇOĞALMADIR,
GELİŞMEDİR,
BÜYÜMEDİR.

KURULACAK TEŞKİLATLARIMIZ

  1. Her kademeki parti teşkilatı çalışmalarını, partinin yukarda belirtilen kriterlere uygun, genel merkezimizin hedef ve politikalarıyla uyumlu, istişareye değer veren, ortak aklı benimseyen bir anlayışla yürütmelidir.
  2. Toplumda değişim arzusunu tetiklemelidir.
  3. Toplumsal kesimlerin sorunlarını, özlemlerini, kaygılarını bilen; onlara umut aşılayacak alternatif bir hareket olduğumuz algısını oluşturmalıdır.
  4. Teşkilatlarımızın, pozitif propagandayla kitlelerin güven, itimat ve sevgisini kazanacak, abartıdan uzak, daima kendimiz olmaya özen gösteren, halkın arasına giren ve onlara dokunan, yüz ifadesiyle ruhunu yansıtan, içten ve samimi, tevazu sahibi, ahlaklı ve dürüst kimselerden kurulması, farklılığımızın bir göstergesi olacaktır.
  5. Hak ve adalet temelli, birlikte yaşama arzusunu önceleyen, kuşatıcı, kucaklayıcı, ötekileştirmeyen, çoğulcu bir anlayışa sahip, farklı fikir ve düşüncelere açık, sorunları şiddetle değil siyaset ve tartışmayla çözüme kavuşturan, demokrat ve eleştirel düşünceye sahip bir anlayış sergilemelidir.

Teşkilatlarımız seçmenin gözünde vazgeçilmez, lüzumlu ve zorunlu olduklarını gerekli kılacak eylem ve davranışlarda bulunma kabiliyetinde olmalıdırlar.