12 EYLÜL 1980 ASKERİ DARBEDEN KALANLAR

1980 askeri darbesinin insan gücü bakımından Türkiye’ye faturası ağır olmuştur?

12 Eylül öncesi ve sonrasında Ülkemizin insangücü kaybı konusunda aşağıdaki rakamlar hafızalarda yerini korumaktadır…

1971-1980 arasında yaşanan anarşi ortamında 5000 insanımız hayatını kaybetmiştir…

1980 ihtilali sonrasında ise

650.000 kişi gözaltına alınmış ve çoğu cezaevlerinde işkenceye maruz kalmıştır.

1 milyon 683 bin kişi fişlenmiştir.

517 kişiye idam cezası verilmiş ve bunların 50’si infaz edilmiştir.

171 kişi işkencede öldürülmüştür.

120 Akademisyenin görevine son verilmiştir.

30.000’in üzerinde T.C. vatandaşı başta Almanya olmak üzere batıya iltica etmiştir.

Hafıza-ı beşer, nisyan ile maluldür…